Grip op uw toekomst

Op weg naar een stabiele financiële situatie.

Waarom bewindvoering?

Heeft u de grip verloren op uw geldzaken? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen en/of heeft u schulden? Wacht dan niet te lang en zoek de hulp van een professionele bewindvoerder.

A-Z Bewindvoering Parkstad regelt voor u uw geldzaken. Daarmee komt er een einde aan deurwaarders aan uw deur en zorgt A-Z Bewindvoering voor rust in uw persoonlijke situatie. A-Z Bewindvoering wordt de tussenpersoon tussen u en al uw schuldeisers en zoekt samen met u een oplossing voor uw schulden.

Heeft u vragen, vul dan gerust het contactformulier in en u krijgt binnen 48 uur een reactie.

Misschien is budgetbeheer voldoende?

Budgetbeheer is een dienstverlening van A-Z Bewindvoering Parkstad waarbij een budgetbeheerder de financiën beheert van een cliënt die zelfredzaam is, maar toch een bepaalde noodzaak voelt om de financiën uit handen te geven. Budgetbeheer kan dan een hulpmiddel zijn om financiële rust te creëren. Budgetbeheer is meestal tijdelijk, maar kan ook blijvend zijn. In de meeste gevallen is budgetbeheer een vrije keuze.
Heeft u hier vragen over neem dan gerust contact op middels het contactformulier.

Neem vrijblijvend contact op

Vul hieronder uw gegevens in.

  U ontvangt binnen 48 uur een reactie van mij.

  Waar ik voor sta

  • persoonlijke aanpak
  • 1 aanspreekpunt
  • kleinschalig & direct

  Wat u mag verwachten van uw bewindvoerder

  Bewindvoering

  Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden over bewindvoering kunt u via het contactformulier een vrijblijvend gesprek aanvragen. In dat gesprek komen alle facetten van bewindvoering aan bod en kunt u na afloop bepalen of u een vervolggesprek wenst.

  Indien gewenst wordt er na het kennismakingsgesprek een intakegesprek gepland waarna u precies weet wat u mag verwachten van uw bewindvoerder. Het is daarnaast net zo van belang om te weten voor welke zaken u zelf verantwoordelijk blijft. U blijft bijvoorbeeld altijd zelf verantwoordelijk voor het zorgen voor inkomen of het aanvragen van een uitkering bij de gemeente of UWV.

  Wilt u naar aanleiding van het kennismakingsgesprek een verzoek om onder bewind gesteld te worden indienen, dan helpen wij u hiermee. Na het intakegesprek stellen wij een plan van aanpak op èn een aanvullend plan van aanpak wanneer er sprake is van problematische schulden.

  Nadat de rechtbank uw verzoek heeft ontvangen sturen ze u een acceptgiro om griffierecht € 81 te betalen. Wanneer u dit heeft betaald wordt er een zitting gepland. U wordt hierbij aanwezig geacht omdat de voorzitter u enkele vragen wilt stellen omtrent uw financiële situatie en wat uw beweegredenen zijn om onder bewind te worden gesteld. Ik zal ook bij deze zitting aanwezig zijn.

  Na de uitspraak door de rechter inzake het instellen van bewind stellen wij een overzichtelijk budgetplan op. Hierin worden uw inkomsten, uitgaven en eventuele reserveringen opgenomen. Deze moeten in balans zijn, kortom er kan niet meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt. Dit plan gaan wij samen bespreken zodat u precies weet waar u aan toe bent. Tevens ontvangt u inloggegevens van het inlogportaal Onview zodat u vanaf dan online kunt inloggen en kunt meekijken in uw dossier. Op deze manier blijft u volledig geïnformeerd over welke betalingen wij namens u verrichten.

  Na ongeveer drie maanden stellen wij voor de rechtbank een boedelbeschrijving op; dit is een beschrijving van uw financiële situatie per ingangsdatum van het bewind. Deze boedelbeschrijving heeft tot doel om de rechtbank inzicht te geven in uw situatie ten tijde van de start van het bewind. Zo kunnen ze later in het traject ook zien welke stappen er inmiddels zijn gezet.

  Uw bewindvoerder draagt zorg voor de afhandeling van uw post. Alle instanties worden geïnformeerd dat uw post voortaan naar het postadres van de bewindvoerder moet. Dit geeft ook weer een stukje rust.

  Uw leefgeld wordt overgeboekt op een leefgeldrekening van de SNS bank waarover u zelf kunt beschikken. Hierbij worden de richtlijnen gevolgd die door de rechter algemeen geaccepteerd worden, bijvoorbeeld voor een alleenstaande zonder kinderen wordt € 50 per week aangehouden en voor een alleenstaande met zorg voor een kind € 65 per week. De vaststelling van de hoogte van het leefgeld wordt per geval en in overleg besproken. Uitgangspunt is en blijft dat de betaling van de vaste lasten gegarandeerd is.

  Uw inkomsten worden gestort op de zogenaamde beheerrekening. Vanuit deze beheerrekening zullen vaste lasten betaald worden welke zijn opgenomen in uw budgetplan waaronder onder meer:

  • Huur/ hypotheek
  • Ziektekostenpremie
  • Energieleverancier
  • WML
  • Gemeentelijke belastingen
  • Verzekeringen
  • Reserveringen, etc
  • Aanvragen voorzieningen/toeslagen

  Uw bewindvoerder vraagt, voor zover nog niet door u gedaan,  diverse voorzieningen aan zoals:

  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebondenbudget
  • Kwijtschelding aanslag gemeentelijke belastingen
  • Bijzondere bijstand

  Het is aan de diverse instanties om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. U ontvangt van hen een beschikking over de aanvraag.

  Bij problematische schulden helpen wij u met het aanvragen van de gemeentelijke schuldhulpverlening en bij niet problematische schulden treffen wij betalingsregelingen met de schuldeisers.
  Dit betekent concreet dat alle contacten met schuldeisers en deurwaarders vanaf datum onderbewindstelling via de bewindvoerder verlopen.
  Of er sprake is van problematische schulden bepaalt de rechter in zijn beschikking omtrent het instellen van bewind.

  Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1

  Verrichten van rekening en verantwoording aan het einde van het jaar aan u en aan de rechtbank.

  Wat u mag verwachten van uw budgetbeheerder

  Budgetbeheer

  Indien gewenst wordt er na het kennismakingsgesprek een intakegesprek gepland waarna u precies weet wat u mag verwachten van uw bewindvoerder. Het is daarnaast net zo van belang om te weten voor welke zaken u zelf verantwoordelijk blijft. U blijft bijvoorbeeld altijd zelf verantwoordelijk voor het zorgen voor inkomen of het aanvragen van een uitkering bij de gemeente of UWV.

  Na het intakegesprek stellen wij een budgetplan op, dit is een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Dit plan zullen wij uitgebreid samen met u bespreken.

  In dit budgetplan zijn de volgende zaken opgenomen:

  • Huur/ hypotheek
  • Premie zorgverzekering
  • Energieleverancier
  • WML
  • Gemeentelijke belastingen
  • Verzekeringen
  • Eventuele lopende regelingen met schuldeisers

  Wij openen voor u een nieuwe rekening, een beheerrekening. Op deze rekening worden uw inkomsten gestort en vaste lasten betaald zoals besproken tijdens de budgetplanbespreking.

  Wij zullen voor u alleen betalingsregelingen treffen bij niet-problematische schulden. Bij problematische schulden adviseren wij bewindvoering aan te vragen.

  Wij werken zeer transparant zodat u altijd weet hoe uw geld beheerd wordt. Dit doen wij door u inlogcodes te verstrekken waarbij u de bankzaken kunt inzien, het budgetplan en eventueel uw schuldenoverzicht. Hiermee blijft u betrokken bij uw eigen financiële administratie en bent u volledig geïnformeerd over welke betalingen wij namens u verrichten.

  Wat ik van u mag verwachten

  • Dat u alle bankstukken aanlevert van de laatste drie maanden;
  • Inzage in uw vaste lasten bijvoorbeeld de huur, energie, telefoon kortom alle zaken waar u maandelijks voor moet betalen;
  • Aanleveren van de belastingaanslagen, toeslagen maar ook de gemeentelijke belasting;
  • Kortom alle zaken welke nodig zijn om uw financiën te kunnen beheren;
  • Als er achterstanden of schulden zijn hebben wij de meest recente stukken van de achterstanden of schulden nodig.
  • Dat u tijdig de post welke u nog op uw huisadres ontvangt aan ons doorstuurt; Dit zal uiteindelijk minder worden naarmate alle instanties het postadres wijzigen in hun registratiesysteem;
  • U ons tijdig informeert over wijzigingen in uw financiële situatie bijvoorbeeld door samenwonen, scheiden maar ook wijzigingen in uw inkomen;
  • U geen (nieuwe) verplichtingen aangaat, denk aan het omzetten van uw energieleverancier of het afsluiten van een telefoonabonnement zonder dit eerst met ons te overleggen; Mocht dit toch gebeuren dan zijn wij gerechtigd de beslissing ongedaan te maken;
  • Dat u geen nieuwe schulden maakt.
  • Dat u te allen tijden zorgt voor voldoende inkomsten om de vaste lasten te kunnen blijven betalen.

  Net zo belangrijk is om te weten welke werkzaamheden NIET tot de normale werkzaamheden behoren

  • Werkzaamheden met betrekking tot het stabiliseren van problematische schuldsituaties en werkzaamheden in het kader van de toeleiding tot een minnelijke- en/of wettelijke schuldregeling;
  • Uitzoeken van de meest gunstige abonnementen zoals telefonie of energiemaatschappij of ziektekostenverzekering;
  • Het voeren van juridische bewaar- en beroepsprocedures; hiervoor zult u zich tot het juridisch loket moeten wenden;
  • Aanvragen van uitkeringen (bijstand of WW/ZW) bij de gemeente of UWV;
  • Belastingaangifte IB in box 1 voor meerdere jaren in één keer;
  • Belastingaangifte IB in box 2 en 3;
  • Verkoop onroerend goed (Hiervoor moet bij de rechtbank een machtiging worden aangevraagd);
  • Bewind bij ondernemersactiviteiten;
  • Ingewikkelde nalatenschappen;
  • Ontruiming van de woning;
  • Frequent naar zitting Kantonrechter;
  • Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV;
  • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling;
  • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling;
  • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB);

  mr. Chantal Arets

  A-Z Bewindvoering Parkstad is een kleinschalig kantoor met 1 bewindvoerder opgericht door Chantal Arets woonachtig en werkzaam in Landgraaf. De bewindvoerder is in de sociale zekerheidssector meer dan 20 jaar werkzaam geweest als procesjurist bij diverse instanties waaronder UWV en Defensie.

  De bewindvoerder beschikt hierdoor over ruime juridische kennis en behartigt thans de financiële belangen van mensen die dat even niet meer zelf kunnen. Chantal Arets is deskundig, betrouwbaar en heeft oog voor een persoonlijke benadering.

  Tarieven 2024

  De kosten (griffierecht) voor het aanvragen van het bewind en/of mentorschap bij de rechtbank bedragen € 87,00. U dient de daarvoor toegezonden factuur zelf te betalen anders wordt uw aanvraag door de rechtbank niet in behandeling genomen.

  De tarieven voor beschermingsbewind zijn door de minister bepaald en worden door de Rechtbank in de beschikking vastgesteld. Deze tarieven zijn dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.

  Kunt u deze kosten zelf niet betalen omdat uw inkomen op of onder bijstandsniveau zit? Dan zal ik voor u bijzondere bijstand aanvragen. De gemeente beoordeelt voorts of u hierop aanspraak kunt maken.

  Voor het jaar 2024 heeft de minister de tarieven voor bewindvoering aangepast. Deze nieuwe tarieven zijn in het overzicht hieronder verwerkt. Alle bedragen op deze pagina zijn inclusief BTW.

  Beschermingsbewind tarieven

  Eenpersoons huishouden

  Bespreken mogelijkheden gratis
  Intake + dossier + plan van aanpak 751,41
  Maandtarief (geen problematische schulden) 133,10
  Maandtarief (problematische schulden) 172,12
  Verhuizing, verkoop of ontruiming 469,48
  Beheer Persoonsgebonden Budget 58,69
  Eindrekening 281,93

  Meerpersoons huishouden *

  Bespreken mogelijkheden gratis
  Intake + dossier + plan van aanpak 901,45
  Maandtarief (geen problematische schulden) 159,52
  Maandtarief (één met problematische schulden) 183,11
  Maandtarief (beiden met problematische schulden) 206,51
  Verhuizing, verkoop of ontruiming 469,48
  Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand) 58,69
  Eindrekening 338,80

  Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uur per jaar voor de bewindvoerder.

  Soort dossier

  Berekening

  Uren per jaar

  1 persoon, zonder problematische schulden 17 uur
  1 persoon met problematische schulden 17 + 5 uur 22 uur
  2 personen, zonder problematische schulden 60% van 17 + 17 uur 20,4 uur
  2 personen, 1 met problematische schulden 60% van 17 + 22 uur 23,4 uur
  2 personen, beiden met problematische schulden 60% van 22 + 22 uur 26,4 uur

  Indien in een dossier aanmerkelijk meer uur werkzaamheden voor de bewindvoerder nodig is, of als de klant werkzaamheden vraagt die buiten het standaard werk van de bewindvoerder vallen, kan een extra uurloon in rekening worden gebracht.

  Extra werkzaamheden
  Per uur 93,90

  * Van een meerpersoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

  Vastgestelde tarieven vanaf 1 januari 2024

  Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

  A-Z Bewindvoering Parkstad

  Mr Chantal Arets

  Postbus 32020 6370 JA Landgraaf 

  Tel. 06 289 589 79 (maandag t/m donderdag van 10 tot 12 uur)

  Email: info@azbewindvoering.nl